Kontakty

Palackého 3145/41
Mšeno nad Nisou
Jablonec nad Nisou
466 01

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ v nových prostorách budovy
Jablonexu ve Mšeně

Naše kancelář je tvořena většinou společníků Advokátní a patentové kanceláře PRECIS – Císař, Krupka a spol., založené v roce 1992. Od 1.1.2012 poskytujeme právní služby jakožto samostatní advokáti.

Vzhledem k tomu, že se každý z nás specializuje na jiné právní odvětví, naše spolupráce nám umožňujue zajištění právních služeb v mnoha oborech práva, možnost vzájemné konzultace, zajištění řešení i komplikovaných a složitých právních otázek, jakož i časově pružné reagování na Vaše požadavky.

Najdete nás v atraktivní lokalitě v nově zrekonstruovaných kancelářích budovy JABLONEX v Jablonci nad Nisou, ulice Palackého 41, 466 01 „mšenská strana přehrady“, vchod přes recepci.

Právní pomoc poskytujeme v oblastech práva občanského, rodinného, pracovního, trestního, obchodního, správního.

Rádi Vám tak poradíme např. v oblasti vymáhání pohledávek, řešení sporů z nejrůznějších smluvních vztahů, v oblasti bytového práva (nájmy, práva a povinnosti související s členstvím v bytových družstvech či společenství vlastníků bytů), zakládání obchodních společností, právních vztahů k nemovitostem a stavebního práva (převody nemovitostí, věcná práva k nemovitostem, uplatňování práv ve stavebním řízení), ve věcech uplatňování nároků z odpovědnosti za vady, za škodu v občanskoprávním či trestním řízení, v oblasti práva rodinného (rozvody, úprava rodičovské zodpovědnosti, vypořádání SJM), ale i méně frekventovaných záležitostech např. právních vztahů souvisejících s vlastnictvím a chovem psů, IT práva, oddlužení fyzických osob apod.

Můžete s námi svůj právní dotaz jednorázově zkonzultovat (nezastupuje-li Vás jiný náš kolega) či se nechat zastupovat v řízení před soudem či správním orgánem.

Nabízíme výhodné paušály pro firemní klientelu a též příznivé ceny pro fyzické osoby.

 

 
created by InternetPortal.cz