Kontakty

Palackého 3145/41
Mšeno nad Nisou
Jablonec nad Nisou
466 01

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ v nových prostorách budovy
Jablonexu ve Mšeně

 • Nacházíte se v platební neschopnosti (v úpadku či hrozícím úpadku)?
 • Jste předlužen/a?
 • Potřebujete druhou šanci k životu bez dluhů?

Řešení: INSOLVENČNÍ NÁVRH + NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ podaný k příslušnému soudu.

Takový návrh ale ze zákona nemůžete podat sám, pokud nemáte magisterské právnické nebo ekonomické vzdělání nebo jste nevykonal zkoušku insolvenčního správce. Návrh mohou za Vás podat pouze tyto subjekty: advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo akreditovaná osoba. Odměna advokáta je dána zákonem a činí pro jednotlivce 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč). Odměnu hradí dlužník až jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou – tedy až v rámci schváleného oddlužení.

Jsem advokátka, JUDr. Monika Bernardová (roz. Císařová), ev. č. ČAK 13508.

 • Oddlužováním se zabývám (s rodičovskou pauzou) od r. 2008, kdy tato možnost byla do našeho právního řádu zavedena.
 • Sepisovatelem Vašeho návrhu budu výhradně já a rovněž pouze se mnou budete o své věci jednat.
 • Nejsem plátcem DPH, což činí odměnu za sepis a podání návrhu v konečné částce 4.000,- Kč (6.000,- Kč v případě manželů).
 • Odměnu v souladu se zákonem uplatňuji až v insolvenčním řízení.

Jsem schopna s Vámi věc probrat osobně:

 • Na adrese Palackého 41, Jablonec nad Nisou
 • Prostřednictvím běžně dostupných komunikačních technologií s přenosem obrazu.

Je samozřejmě možné věc probrat detailně i telefonicky. V případě vyřizování věci distančně je vhodné, abyste byli schopni komunikace e-mailem.

DOPORUČENÝ POSTUP při zájmu o mé právní služby:

 • Na e-mail: cisarova@advokatkyjbc.cz mi sdělte Vaši e-mailovou adresu, telefonický kontakt a odpovědi na základní otázky potřebné k prvotnímu posouzení, zda splňujete podmínky pro oddlužení (viz níže).
 • Do předmětu zprávy prosím napište ZÁJEM O ODDLUŽENÍ.
 • Následně Vás budu sama kontaktovat k domluvení dalšího postupu.

OTÁZKY K PRVOTNÍMU POSOUZENÍ:

 • Budete se oddlužovat sám nebo s manželem /manželkou?
 • Jste OSVČ nebo zaměstnanec?
 • Váš pravidelný měsíční příjem (v čistém), který očekáváte v příštích letech?
 • Rodinný stav (jste ženatý/vdaná)?
 • Počet dětí? Je-li určeno výživné soudem – doplňte výši určeného výživného, včetně případného dluhu na výživném.
 • Vlastníte nějaký majetek (mimo obvyklého vybavení domácnosti)?
 • Jste schopen dohledat dokumenty alespoň ke dvěma dluhům (rozsudek, exekuční příkaz, upomínku, apod.)?

Kontaktovat mě můžete rovněž telefonicky či formou SMS – tel. 724 26 38 39.

NEBOJTE SE OZVAT, DO PROBLÉMŮ SE MŮŽE DOSTAT KAŽDÝ (OBZVLÁŠTĚ V DNEŠNÍ DOBĚ).
DŮLEŽITÉ JE, JAK SE STAVÍME K JEJICH ŘEŠENÍ.

created by InternetPortal.cz